Skip to content Skip to navigation

История

Исторически данни за мястото

Тези земи са представлявали част от територията на Древна Тракия и са населявани от тракийските племена койлалети и одриси. Това е центърът и на най-ранната държавна организация на Древна Тракия – Одриското царство, основано през V в. пр. Хр. от Цар Терес I.

Винарска изба „Домейн Трифонов“ е построена на мястото на древната римска пътна станция Via Mata. Via Mata е известна римска пътна станция на стратегически път, свързващ двете провинции Тракия и Долна Мизия, като крайни точки са градовете Филипопол (дн. Пловдив) и Мелта (дн. Ловеч).
След Юстиниан Велики и в по-късни времена пътят бил почти неизползваем, и когато византийският пълководец Коменциол се опитал да го премине при зимни условия от Мелта към Филипопол, го постигнал със загубата на повече от половината си армия.

Via Mata е била пътна станция с отклонение за Диоклецианополис (дн. Хисаря) през Средна гора от главния път Филипопол – Мелта.
Не са известни писмените свидетелства относно обстоятелствата за печалната слава на станцията, но като се има предвид, че Средна гора е ядрото на тракийската общност, вероятно е била налице местна съпротива, която е спомогнала за унищожаването на нашествениците.